/ by /   Construcción de piscinas / 0 comments

Piscina de formigó projectat

Vols saber amb detall com es construeixen?

El primer pas és la avaluació del terreny, elaborar el projecte i demanar els permisos pertinents.

1.tochana - Piscina de formigó projectat

La primera fase de la construcció consisteix en l’excavació del terreny on hi haurà la piscina, dins es construeix un encofrat perdut de supermaó de 7 cm (parets de totxana) que ens serveix per poder subjectar la doble capa de ferro amb reforços per seguidament poder passar els tubs de filtració.

2.encofrado - Piscina de formigó projectat

La segona fase correspon a la projecció de formigó de la piscina, aplicat mitjançant un equip de compressió pneumàtica.

Amb paraules senzilles, des del camió cisterna (camió que transporta el formigó fins l’obra) es va descarregant el formigó en la màquina de projectar i amb una mànega de gruix semblant a la que utilitzen els bombers i amb una gran pressió el tècnic projecta el formigó sobre les parets construïdes i el terra fins arribar al gruix de formigó desitjat.

3.proyeccion - Piscina de formigó projectat

Aquest sistema permet construir el vas d’un sol cop; monolític, totalment estanc, autoportant, sense juntes de construcció ni dilatació i aconseguint una estanquitat del 100%.

A ATP PISCINES ens especialitzem en la construcció de piscines d’obra de formigó projectat, tant skimmers com desbordants.

Pots sol·licitar informació i pressupost detallat sense compromís contactant al nostre punt de servei.

SHARE THIS