ATP PISCINES – Construcción y mantenimiento de piscinas en Girona
Parlem per Whatsapp: 658 503 914

Piscina de Formigó Projectat

Vols saber amb detall com es construeixen?

Després d’avaluar el terreny, elaborar el projecte i demanar els permisos pertinents, la primera fase de la construcció consisteix en l’excavació del terreny on hi haurà la piscina, dins es construeix un encofrat perdut de supermaó de 7 cm (parets de totxana) que ens serveix per poder fixar la doble capa de ferro amb reforços per, a continuació, poder passar els tubs de filtració.

 

La segona fase correspon a la projecció de formigó de la piscina, aplicat mitjançant un equip de compressió pneumàtica.
Amb paraules senzilles, des del camió cisterna (camió que transporta el formigó fins a l’obra) es va descarregant el formigó en la màquina de projectar i amb una mànega de gruix semblant a la que utilitzen els bombers i amb una gran pressió el tècnic projecta el formigó sobre les parets construïdes i el terra fins arribar al gruix de formigó desitjat.
Aquest sistema permet construir el vas d’un sol cop; monolític, totalment estanc, autoportant, sense juntes de construcció ni dilatació i aconseguint una estanquitat del 100%.
A ATP PISCINES ens especialitzem en la construcció de piscines d’obra de formigó projectat, tant skimmers com desbordants.
Pots sol·licitar informació i pressupost detallat sense compromís contactant al nostre punt de servei.