Construcció de piscina Port de la Selva (spa, terrassa, font d’aigua)